3/3/07

സംശയിക്കേണ്ട, നിങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെയാണ്‌

സംശയിക്കേണ്ട, നിങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെയാണ്‌
സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോര്‍ഡ്‌, പാസ്പോര്‍ട്ട്‌ ഓഫീസ്‌, റെയില്‍വേ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളുമായും ഇടപെടുമ്പോള്‍ നാം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക്‌ പരിഹാരം തേടാന്‍ ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെണ്റ്റ്‌ ഓണ്‍ലൈന്‍ സൌകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌.
http://darpg- grievance. nic.in/

തങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ അറിയിക്കാന്‍ ജനങ്ങള്‍ ഈ സെല്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന്‌ സര്‍ക്കാര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്‌ ഈ ഫോറത്തെ കുറിച്ച്‌ ജനങ്ങളെ ബോധവല്‍കരിക്കാന്‍ ബ്ളോഗന്‍മാരേ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...