3/10/07

എന്തു സംഭവിക്കും?

ഭൂമിയുടെ കറക്കം
30 ഇരട്ടി
വേഗത്തിലായാല്‍
എന്തു സംഭവിക്കും?

1 comment:

  1. ഉത്തരം ഒരാള്‍ ഫോണില്‍ പറഞ്ഞു
    സാലറി 30 തവണ കിട്ടുമെന്ന്.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...