Pages

3/15/07

തവളക്കാഴ്ച

മൂര്‍ ഇനത്തില്‍ പെട്ട തവളകളാണിത്. മുട്ടയിടുന്ന സീസണില്‍ ആണ്‍ മൂര്‍ തവളയുട നിറം നീലയാകും. റന അര്‍വാലിസ് എന്നാണ് മൂര്‍ തവളകളുടെ നാമം.

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...