7/27/07

ടൊക്കീവ

ടൊക്കീവ
വെബ്‌ സൈറ്റില്‍നിന്ന്‌ ടെലിഫോണുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയൊരു സൈറ്റാണ്‌ ടൊക്കീവ. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ ആദ്യത്തെ 15 മിനിറ്റ്‌ സൌജന്യവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞാന്‍ ഉപയോഗിച്ചുനോക്കി.
സൌജന്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ശേഷം താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക്‌ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര കോളുകള്‍ക്ക്‌ ആശ്രയിക്കാം.

https://www.tokiva.com/signup.php?refercode=622707

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...